Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh: Chủ trương xã hội hóa đầu tư, quản lý, khai thác các thiết chế văn hoá

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC