Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ thành phố Hòa Bình lần thứ II

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC