Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 24, khóa XVI: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC