Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đà Bắc lần thứ XXV

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC