Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về phân cấp quản lý KT-XH và thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC