Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm việc tại tỉnh ta

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC