Kỳ họp thứ 17,  HĐND tỉnh khóa XVI: Bầu các chức danh chủ chốt của HĐND tỉnh và thông qua 15 nghị quyết 

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC