Trực tiếp: Hội nghị tổng kết khu dân cư mới kiểu mẫu, vườn mẫu tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2018 - 2020

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC