Truy điệu và an táng hài cốt các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh tại thôn Thạch Quyền

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC