Thiên tai gây thiệt hại trên 652 tỷ đồng

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC