Kỳ họp thứ 20, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC