Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh: Họp đột xuất triển khai công tác phòng, chống dịch

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC