Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Lương Sơn

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC