Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với đoàn viên thanh niên: Tập trung giải quyết việc làm cho thanh niên và chế độ, chính sách cho cán bộ Đoàn cơ sở

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC