Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc về công tác sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC