Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC