Họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh về chỉ số cải cách hành chính: Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của từng sở, ngành

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC