Đoàn đại biểu cấp cao HĐND tỉnh TUV, nước Mông Cổ chào xã giao đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC