Đoàn đại biểu cấp cao HĐND tỉnh TUV, nước Mông Cổ thăm, làm việc tại khu công nghiệp Lương Sơn

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC