Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh dự lễ giao nhận quân tại huyện Lương Sơn

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC