Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tại Sở Tài chính

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC