Khai mạc Lễ hội cá tôm sông Đà tỉnh Hòa Bình; Hội chợ nông nghiệp, triển lãm sản phẩm OCOP vùng Trung du miền núi phía Bắc năm 2023

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC