Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh dâng hương Tượng đài Bác Hồ

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC