Thủ tướng: Nếu làm tốt cách ly trong xã hội thì sẽ không có đỉnh dịch

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC