45 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước: Dấu ấn trận đánh đập tan "Lá chắn thép Phan Rang"

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC