Chiến thắng đồi Dụ, cầu Mè phá vỡ tham vọng lập “Xứ Mường tự trị”

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC