Khối đoàn kết quân - dân xây dựng từ những “viên gạch nhỏ”: Bài 1 - Mỗi ngày góp một “viên gạch nhỏ”

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC