Giải bài toán cải thiện sinh kế cho người dân vùng hồ thuỷ điện Hòa Bình: Bài 2 - "Trả nợ” người dân vùng hồ

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC