Sùng A Chênh - Người đại biểu của nhân dân: Bài 1 - "Ngọn đuốc” thắp sáng nơi vùng cao Mai Châu

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC