Sùng A Chênh - Người đại biểu của nhân dân: Bài 2 - Làm tròn trách nhiệm là người đại diện của cử tri

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC