Trạm Rada 590 - đôi mắt thần canh giữ biển trời phía nam Tổ quốc

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC