Thực hiện “ba gặp, bốn biết” trong tuyển chọn công dân lên đường nhập ngũ

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC